polic logo
Dogodki Galerija Zgodovina Ocenjevanja vin Salamiada O društvu
OCENJEVANJA SALAM

Aktualni podatki vseh ocenjevanj salam in pregled posameznih ocen.

Št. Letnik Datum ocenjevanja Število vzorcev Povprečna ocena Najvišja ocena

Društvo vsako leto v začetku meseca marca pripravi ocenjevanje salam v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki. Strokovna petčlanska komisija ocenjujejo prejete vzorce po društvenem pravilniku, ki temelji na pravilniku Dobrot slovenskih kmetij. Velja 20 točkovni sistem.